ფოთლის ანალიზი

აგროსფერო გთავაზობთ ფოთლის და ყუნწის ანალიზს YARA-ს ანალიტიკურ ლაბორატორიაში

(პოკლინგტონი, დიდი ბრიტანეთი)

რატომ უნდა გავაკეთოთ ფოთლის ანალიზი?

რა სახის ანალიზი უნდა ჩატარდეს?

საკვები ელემენტების ანალიზი

საკვები ელემენტების ანალიზი

ფოთლის და ყუნწის ანალიზისას შესაძლოა შემოწმდეს მცენარისთვის საჭირო საკვები ელემენტების ფართო სპექტრი, მათ შორის ძირითადი საკვები ელემეტები რომლებიც აუცილებელია მისი ზრდა-განვითარებისთვის, ესენია: აზოტი (N), კალიუმი (K), ფოსფორი (P), კალციუმი (Ca), მაგნიუმი (Mg), გოგირდი (S), ბორი (B), სპილენძი (Cu), მანგანუმი (Mn), მოლიბდენი (Mo) და თუთია (Zn).

​ფოთლის და ყუნწის ანალიზის მომსახურება და ფასები

გთავაზობთ ფოთლის და ყუნწის ანალიზს

ფოთლის ანალიზი

(BSL; N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Mo Zn)

აზოტი (N)

კალიუმი (K)

ფოსფორი (P)

კალციუმი (Ca)

მაგნიუმი (Mg)

გოგირდი (S)

ბორი (B)
 სპილენძი (Cu)
 მანგანუმი (Mn)
 მოლიბდენი (Mo)
 თუთია (Zn)

279.00 ლარი

ფოთლის ყუნწის ანალიზი
​(BSV, N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Mo Zn)

აზოტი (N)

კალიუმი (K)

ფოსფორი (P)

კალციუმი (Ca)

მაგნიუმი (Mg)

გოგირდი (S)

ბორი (B)
 სპილენძი (Cu)
 მანგანუმი (Mn)
 მოლიბდენი (Mo)
 თუთია (Zn)

496.00 ლარი

 დამატებითი ანალიზები დამატებითი ანალიზის ღირებულება
ფოთლის დამატებითი ანალიზი - (ქლორი)  93.00 ლარი
 ფოთლის დამატებითი ანალიზი - (ნატრიუმი) 68.20 ლარი
ფოთლის დამატებით ანალიზი - (ალუმინი)
 68.20 ლარი

ფოთლის ნიმუშის აღების ინსტრუქცია

სამუშაოს ძირითად ნაწილს წარმოადგენს ნიმუშების სწორად აღება და ლაბორატორიაში ტრანსპორტირება.

ანალიზის შედეგების ნიმუში

იხილეთ ფოთლის და ყუნწის ანალიზის შედეგების ნიმუში, სადაც მოცემულია არსებული და რეკომენდებული მონაცემები თანდართული კომენტარებით.