ჭაბურღილის წყლის ანალიზი

აგროსფერო გთავაზობთწყლის ანალიზს YARA-ს ანალიტიკურ ლაბორატორიაში

(პოკლინგტონი, დიდი ბრიტანეთი)

რატომ უნდა გავაკეთოთ ჭაბურღილის წყლის ანალიზი?

რა სახის ანალიზი უნდა ჩატარდეს?

ჭაბურღილის წყლის ანალიზი

ჭაბურღილის წყლის ანალიზი

ჭაბურღილის წყლის ანალიზისას განინსაზღვრება შემდეგი პარამეტრები: კალციუმი (Ca), მაგნიუმი (Mg), მანგანუმი (Mn), სპილენძი (Cu), რკინა (Fe), თუთია (Zn), გოგირდი (S), ნიტრატები (NO₃), მჟავა-ტუტიანობის ბალანსი (pH), ელექტრო კონდუქტიურობა (EC), ქლორი (Cl), საერთო ტუტიანობა, შუქგამტარობა, ნიტრიტები (NO₂), ალუმინი (Al), ტყვია (Pb), სიხისტე, კოლიფორმები, ნაწლავის ჩხირი (E. Coli), მიკროორგანიზმების რაოდენობა (TVC) @ 22℃ და 37℃-ზე

​ჭაბურღილის წყლის ანალიზის მომსახურება და ფასები

გთავაზობთ ჭაბურღილის წყლის ანალიზს

ჭაბურღილის წყლის ანალიზი SA4

ალციუმი (Ca)

მაგნიუმი (Mg)

მანგანუმი (Mn)

სპილენძი (Cu)

რკინა (Fe)

თუთია (Zn)

გოგირდი (S)
ნიტრატები (NO₃)
მჟავა-ტუტიანობის ბალანსი (pH)
ელექტრო კონდუქტიურობა (EC)
 თუთია (Zn)
საერთო ტუტიანობა
 შუქგამტარობა
 ნიტრიტები (NO₂)
 ალუმინი (Al)
 ტყვია (Pb)
 სიხისტე

583.59 ლარი

 დამატებითი ანალიზები დამატებითი ანალიზის ღირებულება
წყლის დამატებითი ანალიზი - (წყლის მარილიანობა EC)  54.71 ლარი
 წყლის დამატებითი ანალიზი - (SAR - Sodium absorption ratio) 54.71 ლარი

ფოთლის ნიმუშის აღების ინსტრუქცია

სამუშაოს ძირითად ნაწილს წარმოადგენს ნიმუშების სწორად აღება და ლაბორატორიაში ტრანსპორტირება.

ანალიზის შედეგების ნიმუში

იხილეთ ფოთლის და ყუნწის ანალიზის შედეგების ნიმუში, სადაც მოცემულია არსებული და რეკომენდებული მონაცემები თანდართული კომენტარებით.